№86 орто мектеби №86 жалпы орто билим берүүчү мектеби (Калыс-Ордо)

Мектептин гезити

Үмүт гезитинин №1 саны.                                    Мектептин гезити

 

Үмүт гезитинин №2 саны                                   Мектептин гезити

 

 

Үмүт гезитинин №3 саны.                                    Мектептин гезити

 

 

Үмүт гезитинин №4 саны                                    Мектептин гезити

 

 

Мектептин гезити Мектептин гезити