№86 орто мектеби №86 жалпы орто билим берүүчү мектеби (Калыс-Ордо)

Ата-энелерге

АТА-ЭНЕЛЕР МЕНЕН ИШ АЛЫП БАРУУНУН ЖЫЛДЫК  ПЛАНЫ 

 №  Аткарылуучу иш чаралар  Мөөнөтү  Жооптуулар  Кайда каралат  Ресурстар  Күтүлүүчү
натыйжа
 1 Ата-Энелер комитетин түзүү жана иш чараларды иштеп чыгуу.  Сентябрь  Мектеп администрациясы.  Ата-Энелер чогулушунда.  Иш чаралар.  Ата-Энелер комитети түзүлөт.
Иш чара иштелип чыгылат.
 2  Ата-Энелер менен үч тараптуу келишимдерди түзүү.  Сентябрь  Мектеп администрациясы
Класс жетекчилер
 Класс  жетекчилер бирикмеси  Үч тараптуу келишим  Ата-Энелер менен келишим түзүлөт
 3 Ата-Энелер үчүн “ачык эшик” жумалыгын жарыялоо.  Октябрь Мектеп администрациясы.
предметтик мугалимдер.
 метод кеңешме  Ачык сааттардын
иштелмелери
 Ата эне мектептин байланышы бекемделет.
 4  Аз камсыз болгон үй-бүлөдөгү окуучуларды колдоо  дайыма  Ата-Энелер комитети.
кам көрүү кеңеши.
 өндүрүштүк кеңешме  Аз камсыз болгон үй бүлөдөгү
балдардын тизмеси
 Кам көрүү кеңешинин жардамы менен материалдык жардам көрсөтүлөт.
 5 Ата-Энелер арасында кароо сынак “менин балам окуган окуу классы” Ата-Энелер менен менен бирдикте спорттук иш чараларды өткөрүү жана демөөрчүлүк кылуу.  апрель  мектеп администрациясы.
Ата-Энелер комитети.
 Өндүрүштүк кеңешмеде  Спорттук иш чаралардын иштелмелери.  Ата эне мектептин байланышы бекемделет. Демөөрчүлөр көбөйөт.
 6 “Билим  берүү деңгээли канааттандырабы?” Ата-Энелер менен анкета жүргүзүү.  май  Мектеп администрациясы
Ата -Энелер комитети
 өндүрүштүк кеңешмеде  анкета  Ата-Энелердин  көз караштары аныкталат. Жыйынтык чыгарылат.
 7 Ата- Энелер менен бирдикте түнкү рейдке чыгуу.  дайыма  Мектеп администрациясы.
Ата-Энелер комитети.
 өндүрүштүк кеңешмеде.  Түнкү рейд графиги  График боюнча рейд жүргүзүлөт
 8  Ата- Энелер арасында ар түрдүү темада лекцияларды өтүп туруу  Чогулуш сайын  Организаттор класс жетекчилер  класс жетекчилер бирикмеси  Даярдалган материалдар Чогулуш сайын ар түрдүү лекция, докладдар окулат.
 9 Окуучулардын эс алуусун уюштуруу  Каникул учурунда Ата-Энелер комитети  Класс жетекчилер бирикмеси  Эс алууга чыгаруу  Каникул учурунда окуучулардын убактылары туура пайдаланылат.
 10  Камкорчулар кеңешинин чогулушу  Ар бир чейректин 2- жумасы  Мектеп директору.
Кам көрүү кеңешинин төрагасы
 кам көрүү кеңешинин чогулушунда  Кам көрүү кеңешинин отчёттору, маалыматтар  Ата- Энелердин мектептин жашоосу менен тыгыз байланышта болот.