№86 орто мектеби №86 жалпы орто билим берүүчү мектеби (Калыс-Ордо)

Камкорчулук кеңеш

“№86 Камкорчулар кеңеши” коомдук бирикмеси тарабынан түшкөн акча каражаты боюнча маалымат

Мектептин № КБ аты Банктын

аты

Окуучулардын

саны

Төраганын

аты-жөнү

Түшкөн акчанын суммасы

2018-жыл үчүн

 Кирүү 

төлөм

Демөөрчүлүк

жардам

Айлык 

төлөм 

 10 айда

түшкөн

сумма

 1 №86 №86 орто мектебинин камкорчулары Финка 2000

 

Абдыралиев Бакытбек Сулайманович 20 400000
Эскертүү: Жалпы окуучу 2252, анын ичинен 252 окуучу кароолго акча берүүдөн бошотулган.

10 айдын чыгашасы (миң сом)

 Жумшалган

каражаттарды

көрсөтүү

 Кызматкерлерге

кошумча төлөм

 Оңдоп түзөө иштери  Эмерек, орг. техника, жабдуу  Жуучу каражат, чарба буюмдары, концтовары Ж.б. чыгым (интернет, транспорт, канализация тазалоо ж.б.) Материалдык жардам (сыйлоо)
 40 000 Күзөт агенттиги “Скат” кызматкерлерине берилди

 

 

Бишкек шаарындагы жалпы билим берүүчү орто мектептердин бюджеттен тышкаркы каражаттарды пайдалануусу боюнча 2018-жылдын 24-октябрындагы №531 буйругунун аткарылышынын маалыматы

№  Мектептин аталышы Казыналык

эсептин

ачылган датасы

Казыналык

эсептин №

Каттоо 2019-жылга карата

долбоордун 

суммасы

1 №86 2017-ж.,

8-декабрь

1380003001006118 169807-3301-БК

8-ноябрь,

2017-жыл

400 000

 Камкорчулук кеңешКамкорчулук кеңеш