№86 орто мектеби №86 жалпы орто билим берүүчү мектеби (Калыс-Ордо)

Электрондук китепкана

Электрондук китепкана

Алиппе:

Кыргыз тили:

Математика:

Орус тили:

Адеп:

Англис тили:

Мекен таануу:

Кошумача:

Кыргыз тили жана адабияты

Орус тили жана адабияты

Математика

Мекен таануу

Англис тили

Көркөм өнөр

Музыка

Адеп

Кошумча

[/tab]

Кыргыз тили жана адабияты

Орус тили жана адабияты

 

Математика

Англис тили

Мекен таануу

Музыка

Көркөм өнөр

Кошумча

[/tab]

Кыргыз тили жана адабияты

Орус тили жана адабияты

Математика

Англис тили

Музыка

Көркөм өнөр

Адеп

Кошумча

[/tab]

iBilim.kg - Балдар үчүн          -          Электрондук китепканаМугалимдерге          -          Ата-энелерге

[/tab]

Кыргыз тили жана адабияты

Математика

Тарых

Англис тили

Табият таануу

Технология

Музыка

Кошумча

[/tab]

Кыргыз тили жана адабияты

Орус тили жана адабияты

Математика

Тарых

Англис тили

География

Биология

Адеп

Музыка

Технология

Информатика

Көркөм өнөр

Кошумча

[/tab]

Кыргыз тили жана адабияты

Орус тили жана адабияты

Математика

Тарых

Физика

Англис тили

Биология

География

Адеп

Информатика

Кошумча

Кыргыз тили жана адабияты

Математика

Тарых

Физика

Химия

Англис тили

Биология

География

Информатика

Черчение

Кошумча

[/tab]

Кыргыз тили жана адабияты

Математика

Тарых

Физика

Химия

Англис тили

Биология

География

Информатика

Адам жана коом

Черчение

Кошумча

Кыргыз тили жана адабияты

Математика

Тарых

Физика

Химия

Англис тили

Адам жана коом

Кошумча

Кыргыз тили

Орус тили жана адабияты

Математика

Тарых

Англис тили

Химия

Кошумча

Усулдук колдонмолор

Кыргыз тилинде:

Орус тилинде:

[/tab][/tabs][/box]

 

Видеосабактар

Электрондук китепкана

Бул кыргыз тилиндеги видеосабактар "Сорос-Кыргызстан" Фондунун  Маалымат программасынын каржылык жардамы менен Steps to Success Коомдук бирикмесинин "Билимкени" долбоорунун алкагында мектеп окуучулары үчүн даярдалган.

[row]

[/column]
[/column][/row]
[/tab]
[/tabs][/box]
Аудиокитептер
Аудиокитептер
Bizdin.kg сайтындагы аудиокитептерге шилтемелер:
Электрондук китепкана
[/tab] [/tabs][/box]