№86 орто мектеби №86 жалпы орто билим берүүчү мектеби (Калыс-Ордо)

Маалыматтык – китепкана кызматы

Бишкек шаарындагы №86 орто мектебинин китепканачысы менен биргелешкен иш планы

Максаты: Окуу жылы ичинде ар кандай маданий, массалык жана коомдук иштерди камтуу менен китеп сγйγγчγлѳрдγн муунун тарбиялоого багытто жана китептин баалуулугун ачып кѳрсѳтγγгѳ аракеттерди жасоо.

 

Аткарылуучу иштин мазмуну Мѳѳнѳтγ Жооптуу

Эскертγγ

1 Жаңы окуу жылына иш планды бекиттирγγ сентябрь Атабекова А.К.
2 Китептерди окуучуларга таратуу сентябрь Атабекова А.К. Rласс жетекчилер жардамдашат
3 Мугалимдерге методикалык китептерди берγγ сентябрь Атабекова А.К.
4 Ар бир класстын китеп секторлору менен жолугушуу сентябрь Атабекова А.К.
5 23-сентябрь мамлекеттик тил кγнγнѳ карата «Кыргыз тили – көөнөрбөс, өчпөс дилим» темасында буклеттерди даярдоо сентябрь Ар бир класстын класс жетекчилери
6 Улуттук каада-салтты чагылдырган буклет, альбомдордун конкурсун уюштуруу октябрь-ноябрь А.К.Атабекова, класс жетекчилер Тил кγнγн белгилѳѳнγн алкагында
7 «Сен кандай китепти окуганды жактырасың» темасында окуучулар менен аңгемелешγγ октябрь Атабекова А.К. тарбия завуч
8 Китепти кантип окуп жана пайдалануу керек? Тегерек стол октябрь Класс жетекчилер, мектеп парламенти
9 Класстардын ата-энелер чогулушуна катышу менен китептерге аяр мамиле кылууларын эскертγγ Ата-энелер чогулушу сайын Атабекова А.К.
10 Окуучулардын окуу китептерине текшерγγ жγргγзγγ октябрь-ноябрь Атабекова А.К. Мектеп парламенти менен биргеликте
11 «Жомоктор дγйнѳсγ» жомок китептердин кѳргѳзмѳсγн уюштуруу ноябрь Атабекова А.К. мектеп парламенти
12 «Мен сγйгѳн чыгарма» темасында окуучулардын адабий китептерге болгон табитин аныктоо декабрь Атабекова А.К. Анкетирлѳѳ жγргγзѳбγз
13 Газеталар парады. Материалдарды газеталардан издѳѳнγ уюштуруу декабрь Атабекова А.К.
14 «Менде бар китеп» окуучулар арасында китептердин кѳргѳзмѳсγн уюштуруу январь Класс жетекчилер, Атабекова А.К.
15 «Мен сγйγγнγ даңктайм» лирикалык ырлардын конкурсу февраль Кыргыз тили жана адабияты мугалими
16 «Ар бир кесип ардактуу» темасында бγтγрγγчγ класстардын окуучулары менен жолугушуу апрель Атабекова А.К.
17 «Мен кесибим менен сыймыктанам» китепканачылардын кγнγн белгилѳѳ апрель Атабекова А.К.
18 Китеп кантип даярдалат, окуучуларга фильм кѳрсѳтγγ апрель Атабекова А.К.

тарбия завуч

19 «Китеп беттеринде 9-Май» жеңиш кγнγн белгилѳѳгѳ катышуу май Атабекова А.К.
20 Китептерди калыбына келтирγγ жумалыгын уюштуруу май Атабекова А.К.
21 Окуу китептерин окуучулардан толуктап ѳткѳрγп алуу май Атабекова А.К. класс жетекчилер
22 Окуу жылынын аяктагандыгына маалымат даярдоо май Атабекова А.К.
23 Жыйынтыктоо отчетун берγγ май Атабекова А.К. Жыйынтыктоочу педсоветте каралат