№86 орто мектеби №86 жалпы орто билим берүүчү мектеби (Калыс-Ордо)

Социалдык-психологиялык кызмат

Социалдык-психологиялык кызмат

Жалпы окуучунун саны                                               - 2252
Көп бүлөлүү үй-бүлөнүн балдары                             - 127 Аз камсыз үй-бүлөнүн балдары                                 - 40
Жарым жетимдер                                                          – 78 Жагымсыз шарттагы үй бүлөнүн балдары             - 39
Жетим                                                                                 - 2 Окуу жаш курагындагы инвалид балдар                 - 8
-анын ичинен: - мектепте окуганы                             - 8
- үйдө окуганы -
Ооган согушунда катышкан үй-бүлөнүн балдары - 2 Толук эмес үй бүлөнүн балдары                                 - 99
Баткен окуясына катышкан үй-бүлөнүн балдары  - 1 Мигрант ата-эненин балдары                                     - 78
Апрель окуясына катышкан үй-бүлөнүн балдары  - 1 Ата-энесинин мүмкүнчүлүгү чектелген                   - 6

[/tab]

 

Бишкек шаарындагы № 86 орто мектебинини 2018–2019–окуу жылы

үчүн социалдык педагогдун жылдык иш планы

Максаты: №86 орто мектебинини социалдык абалына анализ жасоо менен аларды чечүү жолдорун табуу. Мектепте социалдык жактан муктаждыгы жана социалдык тапшырыктагы көрсөткүчтөрдүн санына жараша иш чараларды педагогикалык кеңешменин  жана директордун көрсөтмөсүнүн негизинде уюштуруу.  Бул программа мектептин тарбия иштери жана мектептин өзүн – өзү башкаруу уюуму  менен биргеликте ишке ашырылат.

Аткарылуучу иштин негизги багыты Аткарылуучу иштин мазмуну Мөөнөтү Жооптуу  Эскертүү
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогикалык

Мектептин социалдык педагогунун иш планын иштеп чыгуу жана бекитүү. сентябрь Соц. педагог  
Август учетунун негизинде мектеп жашындагы балдарды аныктоо. Август – Сентябрь Администрация,

Соц. педагог

 
Мектептин социумун окуучулардын жалпы контингентин  аныктоо Сентябрь Соц. педагог  
Окуучулардын социалдык паспортторун бүтүрүү I чейрек ичи Соц. педагог, кл. жетекчи  
Социалдык педагогикалык көйгөйлөр боюнча окуучуларга, ата-энелерге, мугалимдерге кеңеш берүү Дайыма Соц. педагог  
Профилактикалык кеңештин курамын түзүү Сентябрь Администрация

 

 
Башка мектептен келген окуучуларды байкоо

 

I чейрек ичи Соц.педагог

 

 
    Кээ бир предметтерди

өздөштүрө албаган окуучуларга кошумча сабак алуусуна жардам берүү

Жыл ичи  соц. педагог, предметтик мугплимдер  
Рейддерди жүргүзүү I чейрек ичи Соц. педагог, кл. жетекчи  
 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Психологиялык

Башка мектептен келген окуучулардын адаптацияланышына тоскоолдуктарды аныктоо Чейрек сайын Психолог, соц.педагог  
Мектепте окуган ар кандай деңгээлдеги кемчилиги бар окуучуларды тактоо жана аларды иликтөө Жыл ичи Психолог, соц.педагог  
Мүнөзү оор балдар менен аңгемелешүү Дайыма Психолог, соц.педагог  
 Окуучуларга  инсандын калыптануусуна психологиялык жактан таасир берүүчү адаттардан алыс болуусун түшүндүрүү Жыл ичи Психолог, соц.педагог  
Сабактан жетишпеген жана мүнөзү оор балдардын ата-энеси менен иштөө Дайыма    
Турмуштук кыйын кырдаалга кабылган окуучулардан анкета алуу Жыл ичи Психолог, соц.педагог  
Мектептин социумунун негизинде социалдык коргоого муктаж болгон окуучуларга, колдоо көрсөтүү Ноябрь - Декабрь Тарбия завуч, соц. педагог,

парламент

 
 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Коомдук маданий

Майрамдарга карата ар кандай иш чараларды уюштурууга, өткөрүүгө жардамдашуу Ар майрам сайын Тарбия завуч, соц. педагог,  
«Жаныңдагыларга жардам бер» майыптар күнүнө карата акция Декабрь Тарбия завуч, соц. педагог,

парламент

 
Окуучулардын социалдык баалуулугун колдоо. Таланттуу, чыгармачыл окуучулардын конкурсун уюштурууга жардамдашуу Март Тарбия завуч, соц. педагог,  
Экология жана эстетика айлыгы Апрель Тарбия завуч, соц.пед,парлам  
Окуучулардын бош убактысын туура пайдалануу үчүн татыктуу эс алууларды уюштуруу

 

Каникул ичи Тарбия завуч, соц. педагог,

кл. жетекчи

 
 

 

 

 

4

 

 

 

 

Коомдук тартип

«Билимге умтул » ИДН кызматкери, айыл өкмөтүнүн өкүлдөрү менен бирге рейд жүргүзүү Ноябрь ИДН

Тарбия завуч, соц. педагог,

 
Мектеп ичиндеги абал боюнча изилдөө Жыл ичи Тарбия завуч, соц. педагог,  
Окуучулардын тарбиясына терс таасир берүүчү факторлорду аныктоо жана алдын алуу Дайыма ИДН

Тарбия завуч, соц. педагог,

 
 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проблемалык

Коркунуч тобундагы, мектептин ички каттоосунда жана ИДНдин каттоосундагы балдарга көзөмөл кылуу Дайыма ИДН

Тарбия завуч, соц. педагог,

 
Толук эмес үй-бүлөдөгү окуучулардын журуш – турушуна көзөмөл кылуу Дайыма Тарбия завуч, соц. педагог,  
Социалдык коргоого муктаж үй-бүлөдөгү окуучулардын билимин көзөмөлдөө Январь Окуу завуч, соц.педагог  
Өспүрүмдөр ичинде суицидке каршы класстык сааттарды, ата-энелер менен чогулуштарды өткөрүү Февраль Психолог, тарбия завуч, соц.педагог, кл.жетекчи  
Класс жетекчилер менен бирге өздөштүрө албаган окуучулардын үй-шарты менен таанышуу Чейрек сайын Соц.педагог, кл.жетекчи  
«Балдар күч колдонуу үчүн эмес» акциясын өткөрүү Жыл ичи ИДН

Тарбия завуч, соц. педагог,

 
 

 

 

 

6

 

 

 

 

Укук

Балдардын укугу боюнча маалыматтарды берүү Жыл ичи ИДН

 соц. педагог,

 
«Гендердик тенчилик», «Өзүмдүн укуктарым жөнүндө эмнелерди билем»,  «Зомбулук деген эмне жана анын кандай түрлөрү бар» ж.б. темаларда тегерек стол өткөрүү Октябрь ИДН

Тарбия завуч, соц. педагог,

 
ИДН менен бирдикте рейд жургузуу, окуучуларга психологиялык байкоо

жургузуу

Ай сайын ИДН

 соц. педагог,

 
Укук бузууну болтурбоо үчүн иш-аракеттерди жүргүзүү Жыл ичи ИДН

 соц. педагог, тарых мугалими

 
Жогорку класстын окуучуларына кесиптик багыт берүү Май Психолог, тарбия завуч, соц.педагог  
Кылмыш жоопкерчилиги боюнча кодекс менен окуучуларды (7-11-кл.) тааныштыруу Ноябрь ИДН

 соц. педагог,

 
7 Социлдык-           педагогдун   иш-аракети Социалдык –педагогдун  иш-аракетин жыйынтыктоо жана талдоо жүргүзүү Жыл аягында Соц. педагог  

[/tab]

Бишкек шаарындагы №86 орто мектебинин 2017-2018-окуу жылы үчүн

психолог менен биргелешкен иш планы 

            Максаты: Жаш өспүрүмдөрдүн жана мектеп жашындагы балдардын психологиялык өзгөчөдүктөрүнө жараша мамиле кылуу. Сырткы ар кандай таасирлердин астында балдардын психологиясынын өзгөрүшү тууралуу маалыматтарды берүү. Ошондой эле окуучунун аң сезиминде билим алууга болгон кызыгуусун арттыруучу иш аракеттерди жүргүзүү.

 

Иштелүүчү иштердин мазмуну мөөнөтүү ким аткарат эскертүү
1

 

Иштерди пландаштыруу жана бекиттирүү сентябрь Психолог  
2 Ата-энелер чогулуштарына катышуу. Балдардын психологиялык өзгөчөлүктөрү тууралуу маалыматтарды берүү сентябрь

октябрь

Психолог  
3 Башталгыч класстардын (1-4 кл) окуучуларынын  мектеп чөйрөсүнө адаптацияланышына байкоо жүргүзүү чейрек ичи Психолог, класс жетекчилер  
4 «Психолог кенеш берет»  маалымат стендин уюштуруу октябрь Психолог  
5 Коррекциялык көнүгүүлөргө муктаж болгон балдарды аныктоо.  1-4 кл,   5-8 кл, 9-11 кл октябрь-ноябрь Психолог Коррекциялык  иштер. Мугалим ата-энелер менен маектешүү.
6 Мектепке жаңы келген окуучулардын мектептин чөйрөсүнө, адаптацияланышына байкоо жүргүзүү. жыл ичи Психолог, класс жетекчилер Окуучулар менен жекече иш алып баруу.
7 Класстык сааттарга катышуу, окуучулардын дүйнөнү  кабылдоо жана окуу процесстериндеги  иш аракеттерине  байкоолорду жүргүзүү. (5-9кл) жыл ичи Тарбия завуч, психолог  
8 Окуучулар арасында конфиликтерге жол бербөөгө, калыс  болууга жана өзүнүн оюн ачык айтууга үйрөтүү. 1-4кл, 5-8 кл, 9-11кл. жыл ичи

 

Тарбия завуч, психолог, соцпед. 11-кл   тестирлөө

5-8-кл  викторина

1-4-кл  аңгемелешүү

10 Преемственность иштерин жүргүзүү . 1-кл,

5-кл.

жыл ичи Психолог  
12 Тартип бузган окуучулар, психолгиялык жактан мүнөзү оор  агрессивдүү балдар менен  иш алып баруу ( ИДНдин, мектептин учетундагы окуучулар).

 

жыл ичи ИДн инспектору, тарбия завуч, психолог, кл. жетекчилер Мугалим, ата-энелер менен сүйлөшүү.
14 Окуучунун окуу- тарбия процессинде мугалимдин канааттануусун иликтөө декабрь-январь Психолог, предметтик мугалимдер Анализдөө
16 Пед кеңешмелерде аткарылган иштер боюнча маалыматтарды берип туруу. чейрек сайын Психолог  
17 Кесип тандоодо  бүтүрүүчү класстардын окуучуларына багыт берүү . февраль-март Психолог Консультация
19 Диагностиканын негизинде ата-энелерге, класс жетекчилерге, мугалимдерге жекече консултация уюштуруу.

Окуучуларга  жеке консультация берүү.

жыл ичи Психолог Консультация
20 4-кл. окуучуларынын окууга болгон кызыгуусу жана өзүн-өзү баалоосу. январь Психолог, класс жетекчилер Тест
21 Сабакты көп калтырган  окуучулар менен иш алып  баруу жыл ичи Психолог Ангемелешүү
23 «Биздин балдарды курчап турган коркунучтар».  Зордук- зомбулукка каршы  иш алып баруу. декабрь-январь Психолог Тренерлер тобу менен бирдикте
24 Жыл ичинде жүргүзүлгөн байкоолордун негизинде 1-класстын окуучуларын психологиялык таанып билүү процесстеринде, аткарылган иштерге баа берүү, анализдөө. март-апрель Психолог, класс жетекчилер  
25 Документация менен иштөө диагностиканын жыйынтыгын чыгаруу, Жыл аягында өткөрүлгөн иштер боюнча педсоветтерде отчёт берүү.

 

май Психолог  
26 Шаардык райондук семинарларга активдүү катышуу. Илимий адабияттар менен иштөө. Жыл ичи Психолог  

 

[/tab][/tabs][/box]

  • Балдар укугу боюна