№86 орто мектеби №86 жалпы орто билим берүүчү мектеби (Калыс-Ордо)

Сотрудники

Атабеков Нурмухамбет Кубанычбекович Көркөм өнөр мугалими
Кармышаков Аман Нурдинович Адеп сабагынын мугалими
Абдуллаев Өмүрбек Урустамович Музыка мугалими
Көлбаева Саламат Арсыгуловна №86 орто мектебинин директору
Курманбеков Жыргалбек Акылбекович
Сапарбаев Качкынбай Отунчиевич
Асаналиева Айнура Турсунбековна