№86 орто мектеби №86 жалпы орто билим берүүчү мектеби (Калыс-Ордо)

Гордимся

2- чейректин жыйынтыгы боюнча отличник окуучулары
Аман Карымшаков