№86 орто мектеби №86 жалпы орто билим берүүчү мектеби (Калыс-Ордо)

Усулдук кызматы

Бишкек шаарынын №86 орто мектебинин 2018-2019-окуу жылы үчүн методикалык кеңешинин иш планы

Усулдук кызматыУсулдук кызматы

 

Бишкек шаарынын №86 орто мектебинин жаш адистер менен иш алып баруу планы

Усулдук кызматыУсулдук кызматы

 

Балага канткенде татыктуу тарбия бере алабыз