№86 орто мектеби №86 жалпы орто билим берүүчү мектеби (Калыс-Ордо)

Биз жөнүндө

Бишкек шаарындагы № 86 орто мектеби

 

 

Педагогикалык жамааттын сапаттык жана сандык курамы.

2018-2019-окуу жылы

Мугалимдердин

саны

Билими “Эл

агартуунун

отличниктери”

Категориялар
Жогорку Бүтпөгөн

жогорку

Атайын

орто

кесиптик

Орто Жог. I II к/жок
86  75 3 7 1 4

 

Мектептин социалдык паспорту

Жалпы окуучунун саны                                                 – 2174
анын ичинен, көп бүлөлүү үй-бүлөнүн балдары   – 127
Жарым жетимдер                                                           – 78
Жетим                                                                                  – 2
Ооган согушунда катышкан үй-бүлөнүн балдары – 2
Баткен окуясына катышкан үй-бүлөнүн балдары – 1
Апрель окуясына катышкан үй-бүлөнүн балдары – 1
Аз камсыз үй-бүлөнүн балдары                                   – 40
Жагымсыз шарттагы үй бүлөнүн балдары              – 39
Окуу жаш курагындагы инвалид балдар                  – 8
-анын ичинен: – мектепте окуганы                             – 8
– үйдө окуганы –
Толук эмес үй бүлөнүн балдары                                  – 99
Мигрант ата-эненин балдары                                      – 78
Ата-энесинин мүмкүнчүлүгү чектелген                    – 6

 

Мектептин материалдык-техникалык базасы

Мектеп 660 окуучуга эсептелген.

Мектеп мебели                  – жетиштүү

Спорт залы                         – бар

Актовый залы                     – бар

Ашкана                                 – бар

Компьютердик кабинет  – 2

Медайымдын кабинети  – 3

ИДНдин кабинети            – 1

Окуу кабинеттери             – 31

Техникалык каражаттар:

компьютерлер        – 24

принтер                    – 6

проектор                  – 2

ксерокопия (3 в 1) – 4

телевизор                – 10