№86 орто мектеби №86 жалпы орто билим берүүчү мектеби (Калыс-Ордо)

Сыйлыктар

Сыйлыктар Сыйлыктар Сыйлыктар Сыйлыктар Сыйлыктар Сыйлыктар Сыйлыктар Сыйлыктар Сыйлыктар Сыйлыктар Сыйлыктар Сыйлыктар Сыйлыктар Сыйлыктар Сыйлыктар Сыйлыктар Сыйлыктар Сыйлыктар Сыйлыктар Сыйлыктар Сыйлыктар