№86 орто мектеби №86 жалпы орто билим берүүчү мектеби (Калыс-Ордо)

Ички тартиби

Ички тартип

1-смена

Сабактар Башталышы Бүтүшү Танапис мөөнөтү
1-сабак 8:00 8:45  5 мүнөт
2-сабак 8:50 9:35 5 мүнөт
3-сабак 9:40 10:25 10 мүнөт
4-сабак 10:35 11:20 5 мүнөт
5-сабак 11:25 12:10 5 мүнөт
6-сабак 12:15 13:00 -

 

2-смена

Сабактар Башталышы Бүтүшү Танапис мөөнөтү
1-сабак 13:30 14:15  5 мүнөт
2-сабак 14:20 15:05 5 мүнөт
3-сабак 15:10 15:55 10 мүнөт
4-сабак 16:05 16:50 5 мүнөт
5-сабак 16:55 17:40 5 мүнөт
6-сабак 17:45 18:30 -

[/tab]

№ 86 орто мектебинде 2252 окуучу окуйт.

1- тепкич 36 класс-комплект 1-А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К

2-А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К

3-А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И

4-А, Б, В, Г, Д, Е, Ж

2- тепкич 28 класс-комплект 5-А, Б, В, Г, Д, Е

6-А, Б, В, Г, Д, Е

7-А, Б, В, Г, Д, Е

8-А, Б, В, Г, Д, Е

9-А, Б, В,Г

3- тепкич 4 класс-комплект 10-А ,Б

11-А, Б

Окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлөт. Мектепте чет тилдеринен англис, немис жана корей тилдери окутулат.

Мектеп толук эмес орто мектеп болуп 2006-2007- окуу жылында уюштурулду, 2014-2015-окуу жылынан баштап жалпы билим берүүчү орто мектеп.

[/tab][/tabs][/box]