№86 орто мектеби №86 жалпы орто билим берүүчү мектеби (Калыс-Ордо)

Тарбиялык иштер

Тарбиялык иштер

Максаты: Окуучулардын инсандык калыптануусу, чыгармачылык, интеллектуалдык өнүгүүсүнө шарт түзүү, өзүн-өзү башкаруу принциптеринин негизинде социалдаштыруу көндүмдөрүнө ээ кылуу.

Милдеттери:

  1. Тарбия процессине ар бир окуучуну тартуу;
  2. Окуучулардын өз алдынчалуулугун, жоопкерчилигин, чыгармачылыгын арттыруу;
  3. Окуучунун ден соолугунун физикалык өнүгүп-өсүүсүн калыптандыруу;
  4. Ар бир окуучуга «ийгилик» ситуациясын түзүү;
  5. Окуучуларды окутууда жана тарбиялоодо жетишкендиктерге жетишүү үчүн мугалимдердин педагогикалык жана профессионалдык маданиятынын деңгээлин жогорулатуу.

[/tab]

Тарбия ишинин приоритеттүү багыттары:

Похожее изображение

  • Жарандык-патриоттук тарбия
  • Нравалык-эстетикалык тарбия
  • Экологиялык тарбия
  • Өзүн-өзү башкаруу тарбиясы
  • Долбоор жактоо ишмердүүлү

 

Тарбия иштеринин багыты Багыт боюнча жүргүзүлүүчү иштердин милдеттери
Жарандык-патриоттук 1. Окуучунун ар түрдүү сапаттары: милдет, жоопкерчилик, ар-намыс жетишкендиктерин калыптандыруу.
2. Ата-Мекендин каада-салттарына, үй-бүлөгө, мектепке урматтоо жана сүйүү сезимдерин калыптандыруу
Нравалык-эстетиткалык 1. Окуучулардын жүрүм-турум маданиятын өстүрүү, эстетикалык табитин, инсанды сыйлоого багыттоо
2. Окуучулардын чыгармачылык өнүгүүсүнө шарт түзүү.
Экологиялык 1. Ата-Журттун тарыхын, жаратылышын окуучулардын изилдеп окуусу;

2. Айлана-чөйрөгө туура мамиле жасоого үйрөтүү;

3. Туристтик тажрыйбаларды топтоо иштерин уюштуруу;

4. Окуучулардын изилдөө иштерин жүргүзүүгө жардам берүү;

5. Жаратылышты коргоо акцияларын жүргүзүү.

Ден соолукту чыңдоо  1. Окуучулардын өз ден соолугуна кам көрүү жана чыңдоо маданиятын калыптандыруу;
2. Спорт менен машыгуу жана дене тарбия сабактарынан көтөрүү;
3. Саламаттыкты сактоо маданиятын жайылтуу.
Мектепте жана класста өзүн-өзү башкаруу 1. Окуучулардын активдүүлүгүн, жоопкерчилигин, өз алдынчалыгын өркүндөтүү;

2. Мектепте жана класста өзүн-өзү башкарууну калыптандыруу;

3. Класс активдеринин окуусун уюштуруу.

Долбоор жактоо ишмердүүлүгү 1. Илимий ишке изилдөөгө стимулдаштыруу;

2. Социалдык мааниси бар долбоорлорду жактоого үйрөтүү.

Усулдук иштер 1. Класс жетекчилердин тажрыйба иштерин жайылтуу;

2. Класс менен иштөөдө класс жетекчилерге усулдук жардам көрсөтүү.

Ийримдердин иштери жана спорттук секциялар 1. Иштеп жаткан ийримдердин жана секциялардын ишин улантуу;

2. Ийримдердин иштерин текшерүүгө алуу;

3. Ийримдердин, секциялардын тармактарын өстүрүү.

Тарбия процессин текшерүүгө алуу 1. Тарбия процессинин бардык бөлүмдөрүн, отчет берүү аркылуу текшерүүгө алуу;

2. Тарбия иштериндеги жетишпегендиктерди жоюунун жолдору боюнча иш жүргүзүү.

 

[/tab]

Бишкек шаарындагы №86 орто мектебинин тарбия иштери боюнча 

түзүлгөн жылдык иш планы            

Аткарылуучу иштин негизги мазмуну Мөөнөтү Жооптуулар Эскертүү
1 Жаңы окуу жылына иш планды бекиттирүү август Курманбеков Ж.А.  
2 1-сентябрь «Билим күнүн» белгилөө 1-сентябрь Мектеп администрациясы  
3 Жалпы ата-энелер чогулушун өткөрүү сентябрь Мектеп администрациясы, класс жетекчилер  
4 Мектептин өзүн-өзү башкаруу уюмунун мүчөлөрүн шайлоо сентябрь Курманбеков Ж.А. класс жетекчилер  
5 Класс жетекчилердин тарбиялык журналдарын бекиттирүү сентябрь Класс жетекчилер  
6 «Ден соолукту жашыңдан сакта» темасында жугуштуу оорулардын алдын алуу боюнча окуу октябрь ФАПтын кызматкерлери, класс жетекчилер, Сапарбаев К.О.  
7 «Биздин мектепте өрт коопсуз» темасында кызматкерлер менен жолугушуу сентябрь Класс жетекчилер  
8 «Биз кылмыштуулукка каршыбыз» темасында ИДН кызматкерлеринин лекциясы сентябрь ИДН Шакиров Р.М. Сапарбаев К.О.  
9 Класс жетекчилер менен кеңешме октябрь Курманбеков Ж.А.  
10 Парламент мүчөлөрү менен жолугушуу Ар 2 жумада 1 жолу Курманбеков Ж.А.

 

 
11 Мектептен көп калган окуучуларды аныктоо Жума сайын Класс жетекчилер «Калыс-Ордо» өзүн-өзү башкаруу уюмунун мүчөлөрү да катышат
12 23-сентябрь Мамлекеттик тил күнүн белгилөө

 

22-сентябрь Кыргыз тили жана адабияты мугалимдери, Жунушова Н.А. Класс жетекчилер жардамдашат
13 Мугалимдер күнүнө карата майрамдык иш чаралар 4.10.15 Класс жетекчилер,

 

 
14 «Карысы бардын – ырысы бар» темасында карылардын үйүнө баруу 9-А кл Октябрь ай ичи Мектеп администрациясы, Эралиева М.Г  
15 Жугуштуу оорулар боюнча диктанттарды алуу Сентябрь-октябрь Класс жетекчилер  
17 Окуу куралдарын текшерүү октябрь Класс жетекчилер, мектеп парламенти  
18 «Күзгү эмгек» спорттук оюунун өткөрүү ноябрь Класс жетекчилер, Сапарбаев К.О.  
19 «Күз канышасы -2017» кароо-сынагын өткөрүү октябрь Класс жетекчилер,  
20 Класс жетекчилер менен кеңешме октябрь Сапарбаев К.О.  
21 1-чейректин жыйынтыгы октябрь Курманбеков Ж.А.  
22 Мектептин билим министринин жумалыгы. «Акыл Ордо» интеллектуалдык оюну ноябрь Билим министри, предметтик мугалимдер  
23 Окуучулардын чыгармачылыктарын өркүндөтүү конкурсу ноябрь Кыргыз тили жана адабияты мугалимдери  
24 Ар бир класстын ата-энелер чогулушун өткөрүү. ноябрь Класс жетекчилер жана соц.педагог График тиркелет
25 ИДН кызматкерлери менен жолугушуу Декабрь айынын башы Курманбеков Ж.А., класс жетекчилер  
26 1-декабрь СПИД менен күрөшүү күнүнө карата дарыгерлер менен жолугушуу   Соц.педагог, дарыгерлер  
27 Кылмыштуулук боюнча тарбиялык сааттар. 8-9-10-11-кл. декабрь Класс жетекчилер, Курманбеков Ж.А.  
28 Маданият жана басма сөз министринин жумалыгын өткөрүү декабрь Тарбия заувч, мектеп парламенти Иш планы тиркелет
29 Жаңы жылдык балаты майрамы. декабрь Мектеп администрациясы  
30 Балдар оор жумуштардан иштебөө керек. Ата-энелерге семинар-тренинг январь соцпедагог Иш план тиркелет
31 «Рекетчилик жашоонун терс мыйзамы» анкетирлөө, лекциялар январь Соц.педагог, класс жетекчилер  
32 «Биздин өлкө Адам укугун сыйлаган өлкө» темасында конференция январь Тарых мугалими, класс жетекчилер  
33 Жат адаттардан алыс болуу декадасы, тарбиялык сааттар, лекциялар январь Курманбеков Ж.А. Класс жетекчилер,

Психолог

 
34 «Манас» эпосунан жатка айтуу конкурсу февраль Кыргыз тили жана адабияты мугалимдери, класс жетекчилер  
35 «Бар бол кыргызымдын жигиттери» музыкалуу кечеси февраль Сапарбаев К.О. Мектеп парламенти  
36 «Эр жигит Эл четинде» жоокерлердин Афган согушунан чыгарылган күнүнө карата жыйын   Тарых мугалими, Доклад тиркелет
37 Спорт министринин жумалыгы февраль Дене тарбия, спорт министри  
38 «Эне мээрими- акылдын башаты» тегерек стол март Соц.педагог, Курманбеков Ж.А.  
39 «Акылдуу кыз жакадагы кундуз» тарбиялык сааттар жана майрамдык кече март Класс жетекчилер, Сапарбаев К.О.  
40 «Бар бол Нооруз» жарманке өткөрүү март Класс жетекчилер  
41 «Тарбиялуу бала деп кимди түшүнөбүз» темасында парламент мүчөлөрү уюштурган талкуу апрель Парламент мүчөлөрү, класс жетекчилер  
42 Эмгек жана экология министринин жумалыгы, «Тимурчулар» командасынын иштерин жандандыруу апрель Эмгек жана экология министри, класс жетекчилер  
43 «Тарых барактарында 9- май» Улуу Жеңиштин урматына тарбиялык сааттар, ардагерлер менен жолугушуу. май Мектеп администрациясы,

тарых мугалими Жыргалбек к Элиза

 
44 «Калыс-Ордо» өзүн-өзү башкаруу уюмунун аткарган иштерине анализ жасоо май Тарбия завуч, мектептин Президенти  
45 Ар бир класстын ата-энелер комитеттери менен жыйын май Мектеп администрациясы, Курманбеков Ж.А.  
46 Акыркы коңгуроо аземи 25-май Мектеп администрациясы, Сапарбаев К.О.  

[/tab]

 

[/tabs][/box]