№86 орто мектеби №86 жалпы орто билим берүүчү мектеби (Калыс-Ордо)

Пайдалуу маалыматтар

:Окуучулардын чыгармачылыктары